شرکت سرمایه‌گذاری فنی و مهندسی مشانیر

مجمع عمومی عادی سالیانه

در روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ ساعت ۱۰:۰۰ صبح در محل شرکت برگزار گردید.
قابل توجه سهامداران گرامی

تکمیل فرم اطلاعات سهامداری

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام ننموده اند، خواهشمند است جهت انجام فرآیندهای سهام (پرداخت سود سهام و افزایش سرمایه) سریعا نسبت به ثبت نام در سامانه سجام و تکمیل فرم تکمیل اطلاعات سهامداران اقدام نموده و تصویر فرم را به ایمیل شرکت ارسال نمایند.
شرکت سرمایه‌گذاری فنی و مهندسی مشانیر

بیانیه ثبت سهام در دست انتشار

تعداد 780 میلیون سهم بانام به مبلغ 780,000 میلیون ریال

بازار خرید و فروش سهام

تمام سهامداران محترمی که درخواست خود را در بازار ثبت نموده اند می توانند بمنظور حذف و یا تغییر درخواست خود با واحد امور سهام شرکت هماهنگ نمایند.

26 آذر 1383

تاریخ تأسیس

260 میلیون برگه سهم

تعداد سهامداران

پیام مدیرعامل