ترکیب سهامداران

  • شركت سرمايه گذاري صنایع برق و آب صبا - 11.81%
  • صندوق سرمایه گذاری ا.ب.مپنا ایرانیان - 2.35 %
  • شرکت جامدسازان آرمان - سهامی خاص - 34%
  • شرکت توسعه تجارت صبا منطقه آزاد انزلی - 1.55%
  • شخص حقیقی - 2.07%
  • سایر سهامداران - 48.22%