ميثم نظري حقيقی

عضو هیئت مدیره

روح اله بلکوتی

رئیس هیئت مدیره

نويدرضا مظفرجلالی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
شرکت عمران سامان حریم شرق

نویدرضا مظفر جلالی متولد اردیبهشت 1353 مشهد مقدس است.
او دانش آموخته رشته مهندسی مالی و مدیریت ریسک از دانشگاه تهران است.
کار حرفه ای را از ابتدای سال 1379 آغاز نمود و در سال 1381 به سازمان اقتصادی رضوی رفت. اهم مسئولیتها:
در سال 1384 مسئولیت در واحد امور مجامع و سهام سازمان اقتصادی رضوی.
درسال 1387 مسئولیت موسسه تحقیقات و فن آوری رضوی.
از سال 1392 مسئولیت شرکت معادن قدس رضوی را به عهده گرفت.
از سال 1395 مسئولیت شرکتهای مشارکتی بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام (ره) را عهده دار شد.
و درسال 1399 مسئولیت شرکت سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر(سهامی عام) را تاکنون عهده دار است.
او در طی این دوران، پروژه احداث نیروگاه بایوگاز را با اخذ مجوز از سازمان انرژی های تجدید پذیر (ساتبا) راهبری نمود و اولین نیروگاه را در قالب یک کار بومی شده و دانش بنیان به همت مهندسین و حمایتهای مدیران شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا احداث نمود. از ابتدای سال تحصیلی سال 1400 در دانشکده مالی دانشگاه خوارزمی تهران، در کسوت معلم، مشغول فعالیت آموزشی و تدریس دروس مالی و سرمایه گذاری می باشد.

دکتر عزت اله عباسیان

نایب رئیس هیئت مدیره
شركت نیروتابان مهر

جواد دلیری

عضو هیئت مدیره
شركت سرمايه گذاری صنایع برق و آب صبا