کيانوش کاظمي راد

عضو هیئت مدیره
پاتين بين الملل پرديس

روح اله بلکوتی

نایب رئیس هیئت مدیره
سرمايه گذاري صنايع برق و آب صبا

نويدرضا مظفرجلالی

مدیر عامل

نویدرضا مظفر جلالی متولد اردیبهشت 1353 مشهد مقدس است.
او دانش آموخته رشته مهندسی مالی و مدیریت ریسک از دانشگاه تهران است.
کار حرفه ای را از ابتدای سال 1379 آغاز نمود و در سال 1381 به سازمان اقتصادی رضوی رفت. اهم مسئولیتها:
در سال 1384 مسئولیت در واحد امور مجامع و سهام سازمان اقتصادی رضوی.
درسال 1387 مسئولیت موسسه تحقیقات و فن آوری رضوی.
از سال 1392 مسئولیت شرکت معادن قدس رضوی را به عهده گرفت.
از سال 1395 مسئولیت شرکتهای مشارکتی بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام (ره) را عهده دار شد.
و درسال 1399 مسئولیت شرکت سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر(سهامی عام) را تاکنون عهده دار است.
او در طی این دوران، پروژه احداث نیروگاه بایوگاز را با اخذ مجوز از سازمان انرژی های تجدید پذیر (ساتبا) راهبری نمود و اولین نیروگاه را در قالب یک کار بومی شده و دانش بنیان به همت مهندسین و حمایتهای مدیران شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا احداث نمود. از ابتدای سال تحصیلی سال 1400 در دانشکده مالی دانشگاه خوارزمی تهران، در کسوت معلم، مشغول فعالیت آموزشی و تدریس دروس مالی و سرمایه گذاری می باشد.

رضا کامران

رئیس هیئت مدیره
جامد سازان آرمان

نادر اسدالهي

عضو هیئت مدیره
بين المللي هتل لاله عسلويه

رحيم کريمي

عضو هیئت مدیره
فرآيند کمال پارسه ارزش