نشانی شرکت

بزرگراه شهید آیت اله حکیم – خیابان پیامبر مرکزی – خیابان مطهری – ساختمان پیامبر – پلاک 5 – طبقه 5 – واحد 18

تلفن تماس

44964146 (21) 98+
44964146 (21) 98+
44972391 (21) 98+

آدرس الکترونیک

info@mtei.co.ir

وب سایت

mtei.co.ir