تماس با ما

شرکت سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر(سهامی عام)

نشانی شرکت

بزرگراه حکیم - خیابان پیامبر مرکزی
خیابان جواهریان -

تلفن تماس

4444 (21) 98+

آدرس الکترونیک

info@mtei.co.ir

وب سایت

mtei.co.ir