آشنایی با شرکت سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر

(سهامی عام)

شرکت سرمایه گذاری فني ومهندسي مشانیر در سال 1383 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به شماره 236782 به عنوان شرکت سهامی عام به ثبت رسید. سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ده میلیارد ریال شامل ده میلیون سهم به ارزش اسمی هر سهم يك هزار ریالی بوده و طی یک مرحله افزایش سرمایه به شرح زیر به مبلغ بیست میلیارد ریال شامل بیست میلیون سهم به ارزش اسمی هر سهم يك هزار ریال در پایان سال مالی منتهی به 1384/12/29 افزایش یافته است.

دربدو تاسيس شركت با نام سرمايه گذاري مشانير(سهامي عام) به ثبت رسيده و با مصوبه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1391/04/21 به شركت سرمايه گذاري فني و مهندسي مشانير(سهامي عام) تغيير نام يافت.

تغییرات سرمایه شرکت
تاریخ افزایش سرمایه درصد افزایش سرمایه سرمایه جدید (میلیون ریال) محل افزایش سرمایه[1]
1384/12/28 100 بيست هزار ميليون ريال آورده نقدي سهامداران

فعالیت اصلی شرکت طبق اساسنامه به شرح زیر می باشد :

  • انجام مطالعات وبررسيهاي اقتصادي، فني، مالي، مديريتي و اجراي طرحهاي سرمايه گذاري دربخشهاي اقتصادي، ايجاد شركتها ومؤسسه هاي مطالعاتي واجرايي درجهت تكميل هدف هاي شركت.
  • عقد قرارداد با اشخاص حقيقي يا حقوقي براي تسريع و تسهيل دست يابي به هدف هاي شركت.
  • خريد و فروش سهام و اوراق مشاركت كه طبق قوانين و مقررات كشور قابل خريد و فروش باشد چه از طريق بورس اوراق بهادار و چه از راههاي ديگر
  • سرمايه گذاري، مشاركت و مشاوره در همه زمينه هاي فني و حرفه اي در همه گروهها، رشته هاي علمي و مهندسي در داخل يا خارج از كشور، مشاركت و فعاليت در همه زمينه هاي صنعتي و تخصص