دربدو تاسيس شركت با نام سرمايه گذاری مشانير (سهامی عام) به ثبت رسيده و با مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۲۱ به شركت سرمايه گذاری فنی و مهندسی مشانير(سهامي عام) تغيير نام يافت.

موضوع فعالیت اصلی

۱- سرمایه‌گذاری در سهام، سهم‌الشركه ، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شركت‌ها، موسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف كسب انتفاع به طوری كه به تنهایی یا به همراه اشخاص وابستة خود، كنترل شركت، مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا درآن نفوذ قابل ملاحظه نیابد؛

۲- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار كه به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا كنترل ناشر را به مالك اوراق بهادار نمی دهد.

موضوع فعالیت فرعی

۱– سرمایه گذاری در گواهی سپرده ی بانكی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانك ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز ؛

  • سرمایه گذاری در سهام، سهم الشركه ، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شركت‌ها، موسسات یا صندوق‌های سرمایه گذاری با هدف كسب انتفاع به طوری كه به تنهایی یا به همراه اشخاص وابستة خود، كنترل شركت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر را در اختیار گرفته یا درآن نفوذ قابل ملاحظه بیابد؛
  • سرمایه‌گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیكی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف كسب انتفاع؛

موضوع فعالیت فرعی

  • ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله:

۴-۱- پذیرش سمت در صندوق های سرمایه‌گذاری؛

۴-۲- تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار؛

۴-۳- مشاركت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار؛

۴-۴- تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار

۵- شركت می‌تواند در راستای اجرای فعالیت‌های مذكور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانكی افتتاح كند و به واردات یا صادرات كالا بپردازد و امور گمركی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است كه در راستای اجرای فعالیت‌های شركت ضرورت داشته باشند و انجام آن ها در مقررات منع نشده باشند.

سرمایه و سهام

سرمایۀ شرکت مبلغ 260،000،000،000 ریال (معادل دویست و شصت میلیارد ریال) است که به 260،000،000 سهم عادی ‌هزار ریالی با نام تقسیم شده و تماماً تأدیه شده‌است.