منشور اخلاقی شرکت سرمایه گذاری فنی و مندسی مشانیر(سهامی عام)

سپاس خداوند تعالی را كه توفيق حضور در عرصه خدمت به ايران اسلامي را عنايت فرموده تا در مسير رشد و پیشرفت گام برداريم.

ما كاركنان شرکت سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر

  • معتقديم شركت سرمايه گذاري فنی و مهندسی مشانیر در این برهه خطیر و با عناین به نیازمندیهای زیربنایی کشور در حوزه نیرو، سعی می نماید از تمام پتانسیل موجود در جهت ارتقای این حوزه در راستای جذب سرمایه و بهره گیری از راه کارها و ابزارهای تامین مالی و طراحی و سرمایه گذاری در پروژه های مربوطه با تمام توان تلاش نماید.
  • هم پيمان شديم كه براي نزديك شدن به رسالت امنيت سرمايه گذاري و ارزش آفريني روزافزون براي نسل هاي حال و آينده سهامداران شركت تلاش نماييم .
  • حسن اعتماد تمامي سهامداران را ارزشمندترين سرمايه شركت دانسته و خود را پاسدار منافع ، حقوق قانوني آنها و متعهد به تلاش صادقانه براي ارزش آفريني و ايجاد در آمدهاي پايدار و ماندگار براي آنان مي دانيم .
  • معتقديم با اتكا به اعتماد سهامداران و تلاش بي وقفه خود شركت سرمايه گذاري فنی و مهندسی مشانیر به مأمنی براي سهامداران فعلي و ثروتي دايم التزايد براي آينده گان تبديل مي گردد. و به كوشش خود در مسير خلق نمادي جاودان در عرصه صنعت سرمايه گذاري گام بر ميداريم .
  • خود را متعهد به پاسداري از كرامت انساني و سرمايه هاي خرد و كلان سهامداران مي دانيم لذا سرمايه گذاري اخلاقي در دارايي هاي با كيفيت و فرصت شناسي هوشمندانه متكي بر توان كارشناسي و تجارب تخصصي را سرلوحه تلاش روز افزون خود قرار مي دهيم.
  • خود را متعهد مي دانيم در جهت پيشبرد اهداف و آرمان هاي شركت ضمن ارج نهادن به كرامت انساني و رعايت انصاف وقت شناسي، انضباط، ‌قانون مداري، پاسخگويي و جديت در تلاش شيوه هاي اخلاقي و سرمايه گذاري را تحت نظر قرار دهيم .
  • خود را متعهد مي دانيمبنا بر حسن مسئوليت پذيري خود با اطلاع رساني مناسب و ايجاد تعامل اثر بخش با سهامداران و قانون گذاران پاسخگوي مسئوليت هاي اخلاقي و حرفه اي خود باشيم .
  • معتقديم انتقادها و پيشنهادهاي سهامداران برگرفته از حس مشترك توفيق طلبي خانواده سهامداران و كاركنان شركت هاي تابعه سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر است كه فرصت رشد و ارتقاي بيشتر را فراهم مي آورد و همواره در تلاش براي بهره جویی از این فرصتها گام بر می داریم.
  • همواره يكپارچگي و استحكام در جهت پاسداري از اين ميراث جاودان و پيشبرد اهداف عاليه اين مجموعه انساني و انتظارات آگاهانه سهامداران را مد نظر قرار داده ايم و در اين مسير چشم نياز به عنايت خالق يكتا داريم.