منشور اخلاقی شرکت سرمایه گذاری فنی و مندسی مشانیر(سهامی عام)

سپاس خداوند تعالی را كه توفيق حضور در عرصه خدمت به ايران اسلامي را عنايت فرموده تا در مسير رشد و پیشرفت گام برداريم.

ما كاركنان شرکت سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر

  • معتقديم شركت سرمايه گذاری فنی و مهندسی مشانیر در این برهه خطیر و با عنایت به نیازمندیهای زیربنایی کشور در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری، سعی می‌نماید از تمام پتانسیل موجود در جهت ارتقای این حوزه در راستای جذب سرمایه و بهره گیری از راه کارها و ابزارهای تامین مالی و طراحی و سرمایه گذاری در پروژه های مربوطه با تمام توان تلاش نماید.
  • هم پيمان شديم كه براي نزديك شدن به رسالت امنيت سرمايه گذاری و ارزش آفرينی روزافزون برای نسل های حال و آينده سهامداران شركت تلاش نماييم .
  • حسن اعتماد تمامي سهامداران را ارزشمندترين سرمايه شركت دانسته و خود را پاسدار منافع ، حقوق قانونی آنها و متعهد به تلاش صادقانه برای ارزش آفرينی و ايجاد در آمدهای پايدار و ماندگار براي آنان می دانيم .
  • معتقديم با اتكا به اعتماد سهامداران و تلاش بي وقفه خود شركت سرمايه گذاری فنی و مهندسی مشانیر به مأمنی براي سهامداران فعلي و ثروتی دايم التزايد برای آينده‌گان تبديل می‌گردد. و به كوشش خود در مسير خلق نمادی جاودان در عرصه صنعت سرمايه گذاری گام بر می‌داريم .
  • خود را متعهد به پاسداری از كرامت انساني و سرمايه های خرد و كلان سهامداران می‌دانيم لذا سرمايه گذاری اخلاقی در دارايی های با كيفيت و فرصت شناسی هوشمندانه متكی بر توان كارشناسی و تجارب تخصصی را سرلوحه تلاش روز افزون خود قرار می دهيم.
  • خود را متعهد مي دانيم در جهت پيشبرد اهداف و آرمان هاي شركت ضمن ارج نهادن به كرامت انسانی و رعايت انصاف وقت شناسيی، انضباط، ‌قانون مداري، پاسخگويی و جديت در تلاش شيوه های اخلاقی و سرمايه گذاری را تحت نظر قرار دهيم .
  • خود را متعهد می دانيم بنا بر حسن مسئوليت پذيري خود با اطلاع رسانی مناسب و ايجاد تعامل اثر بخش با سهامداران و قانون گذاران پاسخگوی مسئوليت‌های اخلاقی و حرفه ای خود باشيم .
  • معتقديم انتقادها و پيشنهادهاي سهامداران برگرفته از حس مشترك توفيق طلبی خانواده سهامداران و كاركنان شركت های تابعه سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر است كه فرصت رشد و ارتقای بيشتر را فراهم مي آورد و همواره در تلاش براي بهره جویی از این فرصتها گام بر می داریم.
  • همواره يكپارچگی و استحكام در جهت پاسداری از اين ميراث جاودان و پيشبرد اهداف عاليه اين مجموعه انسانی و انتظارات آگاهانه سهامداران را مد نظر قرار داده ايم و در اين مسير چشم نياز به عنايت خالق يكتا داريم.