موضوع فعالیت شرکت نیرو تابان مهر(سهامی خاص)

موضوع فعالیت شرکت نیرو تابان مهر(سهامی خاص)

1- انجام فعالیتهای  فنی، مهندسی و فناورانه و نیز ارائه خدمات مربوطه اعم از مشاوره ، نظارت واجرای پروژه های مختلف ، مشتمل بر مطالعات در مراحل شناسائی ، طراحی اولیه وتفصیلی ، انجام مطالعات و بررسی های اقتصادی فنی ، مالی مدیریتی ، نظارت و اجرای طرحهای سرمایه گذاری در کلیه بخشهای اقتصادی و ایجاد شرکتها و موسسه های مطالعاتی و اجرائی در جهت تکمیل هدفهای شرکت ، همچنین تهیه نقشه ، اسناد ومدارک ، مشخصات اجرائی ، خدمات مدیریت و پیمان مدیریت و عملیات اجرایی و سرمایه گذاری در زمینه های صنایع آب ، برق ، نفت ، گاز، امور مرتبط با معدن و صنایع معدنی ، سد سازی ، نیروگاه های برق آبی ، سیکل ترکیبی ، انرژی های نو و تجدید پذیر و نیز احداث اسکله ، بنادر، سازه های دریایی ، مخازن وکارخانجات صنعتی ، امور مرتبط با کشاورزی و صنایع تکمیلی آن و سرمایه گذاری در فعالیتهای دانش بنیان و سایرصنایع مشابه.
2-ارائه و انجام هرگونه خدمات پیمانکاری در زمینه های ساختمان ابنیه ، گلخانه هیدروپونیک ، تاسیسات ، برق ، آب ، عملیات خاکی ، عملیات معدنی ، راهسازی ، تعمیرات در امور زیر بنایی، نفت و گاز3-ارائه هرگونه داد و ستد و مراودات بازرگانی داخلی وخارجی جهت تهیه تجهیزات مورد لزوم
4- انجام پروژه های پژوهشی ومطالعات وامکان سنجی فنی ، اقتصادی مالی و بازرسی فنی
5-انجام عملیات و ارائه خدمات پشتیبانی فنی برای تهیه کالا وخدمات مورد نیاز در پروژه های EPC  و EPCF
6-انجام عملیات و ارائه خدمات نقشه برداری ژئودزی ، ژئوفیزیک ، زمین شناسی و معدنی ، ژئوتکنیک ، مقاومت مصالح ، حفاری اکتشافی،
به سازی زمین ، فن آوری اطلاعات و ارتباطات سیستمهای اطلاعات جغرافیایی و محیط زیست
7-عضویت و مشارکت در موسسات و انجمنهای  تخصصی ونمایشگاهای داخلی وبین المللی وهمکاری با شرکتها وموسسات ذیربط
8- مشارکت فنی، مالی و اقتصادی درپروژههای داخلی وبین المللی و برون مرزی وصدور خدمات فنی و مهندسی ، کالاهای مصرفی ، واسطه ای یا سرمایه ای
9-عقد هر نوع قرارداد با اشخاص حقیقی با حقوقی ابرانی یا خارجی برای تسریع و تسهیل دست یابی به هدفهای شرکت .
10- مطالعه ، مشاوره ، بازاریابی ، نظارت و انجام دادن خدمات مشابه .
11- انجام دادن دادوستد های بازرگانی داخلی و خارجی در چار چوب هدف ها وموضوع شرکت .
12- سرمایه گذاری در خرید ، مشارکت ، در اختیارگرفتن ، اجاره ، رهن ، واگذاری و فروش اموال منقول
13-اداره کردن ، به وجودآوردن ، یا مشارکت در هر واحد یا شرکتی که به فعالیتهای  مشابه یا مکمل موضوع شرکت اشتغال داشته باشد.
14-تاسیس شعبه ها اخذ و اعطای  نمایندگی هایی برای شرکت در ایران یا خارج از کشور.
15-خرید وفروش سهام و همچنین سرمایه گذاری در سایر شرکتها از جمله بورس اوراق بهادار و بورس کالاو اوراق مشارکت که طبق قوانین ومقررات کشور قابل خرید وفروش باشند ، چه از طریق بورس اوراق بهادار وچه از راههای دیگر.
16 انجام امر خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول انجام امور بازر گانی مجاز ، خرید و فروش و صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی ، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ، اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری، شرکت در مناقصات و مزایدات ، همایشها و سمینارها